Stichting Kinderprojecten Guatemala

 

De Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) ondersteunt projecten die de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in Guatemala verbeteren. We richten ons met name op onderwijsprojecten die een concrete en zichtbare verbetering opleveren voor educatie van kinderen in Guatemala.

NIEUW:

4 juni 2018: bij een grote vulkaanuitbarsting van El Fuego zijn vele slachtoffers gevallen. De vulkaan ligt in de buurt van Alotenango waar we 10 jaar geleden samen met Los Ninos onze eerste school hebben gebouwd.

De school wordt nu gebruikt voor een hulpactie aan de getroffen kinderen en gezinnen. We hebben rechtstreeks contact met de mensen in Alotenango en besloten vanuit SKG deze acties te ondersteunen. Giften en donaties voor de slachtoffers zijn van harte welkom. Je kan een bijdrage storten op onze rekening NL16 RABO 0122 7760 62 ten name van Kinderprojecten Guatemala te Hoensbroek ovv "Hulp vulkaanuitbarsting Guatemala".

SKG investeert primair in de verbetering van het onderwijs in Guatemala door de bouw van scholen, maar we vinden dat we nu ook moeten helpen bij deze acute nood van de getroffen kinderen en gezinnen.

april 2018: De bouw van project Chicaman is gestart

Op 24 juni 2018 hebben we een jublieumlunch voor al onze donateurs in Utrecht, opgave via info@kinderprojectenguatemala.nl 

DONEEER € 20   DONEER € 50 DONEER € 100

 

SKG heeft de afgelopen tien jaar verschillende onderwijsprojecten in Guatemala gerealiseerd. Bij de realisatie van projecten wordt nauw samengewerkt met stichtingen die een lokale vertegenwoordiging hebben.

SKG ondersteunt projecten die aansluiten bij initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking.

Kennisoverdracht dient plaats te vinden met respect voor de plaatselijke tradities en cultuur. Het doel is een beter ontwikkelde gemeenschap achter te laten die zelfstandig kan functioneren.

Van de donaties die SKG ontvangt gaat minder dan 2% op aan kosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur van Stichting Kinderprojecten Guatemala zich inzet op basis van vrijwilligheid. Uw bijdrage komt dus vrijwel volledig ten goede aan de kinderen in Guatemala.

Lees hier meer over de projecten die wij op korte termijn ondersteunen en help ons deze projecten te realiseren.