Stichting Kinderprojecten Guatemala

 

De Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) ondersteunt projecten die de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in Guatemala verbeteren. We richten ons met name op onderwijsprojecten die een concrete en zichtbare verbetering opleveren voor educatie van kinderen in Guatemala.

NIEUWS:

In juni 2018 hebben donateurs van SKG, na de grote vulkaanuitbarsting van El Fuego, snel € 1.500 aan noodhulp bijeen gebracht. De vulkaan ligt in de buurt van Alotenango waar we 10 jaar geleden samen met Los Ninos onze eerste school hebben gebouwd.

 

 Het project Chicaman is in 3 maanden afgerond. Op 22 juni heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. De kinderen genieten van hun nieuwe lokalen.

 Eind juni heeft het SKG samen met partnerorganisaties en donateurs feestelijk stilgestaan bij haar 10-jarig lustrum. We zijn trots op de 10 projecten die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. We zijn blij dat we zoveel kinderen hebben kunnen helpen.


 

 
DONEEER € 20   DONEER € 50 DONEER € 100

 

 

SKG heeft de afgelopen tien jaar verschillende onderwijsprojecten in Guatemala gerealiseerd. Bij de realisatie van projecten wordt nauw samengewerkt met stichtingen die een lokale vertegenwoordiging hebben.

 

SKG ondersteunt projecten die aansluiten bij initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking.

Kennisoverdracht dient plaats te vinden met respect voor de plaatselijke tradities en cultuur. Het doel is een beter ontwikkelde gemeenschap achter te laten die zelfstandig kan functioneren.

Van de donaties die SKG ontvangt gaat minder dan 2% op aan kosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur van Stichting Kinderprojecten Guatemala zich inzet op basis van vrijwilligheid. Uw bijdrage komt dus vrijwel volledig ten goede aan de kinderen in Guatemala.

Lees hier meer over de projecten die wij op korte termijn ondersteunen en help ons deze projecten te realiseren.