Stichting Kinderprojecten Guatemala

 

De Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) ondersteunt projecten die de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in Guatemala verbeteren. We richten ons met name op onderwijsprojecten die een concrete en zichtbare verbetering opleveren voor educatie van kinderen in Guatemala.

NIEUW:

april 2018: De bouw van project Chicaman is gestart

Op 24 juni 2018 hebben we een jublieumlunch voor al onze donateurs in Utrecht, opgave via info@kinderprojectenguatemala.nl 

DONEEER € 20   DONEER € 50 DONEER € 100

 

SKG heeft de afgelopen tien jaar verschillende onderwijsprojecten in Guatemala gerealiseerd. Bij de realisatie van projecten wordt nauw samengewerkt met stichtingen die een lokale vertegenwoordiging hebben.

SKG ondersteunt projecten die aansluiten bij initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking.

Kennisoverdracht dient plaats te vinden met respect voor de plaatselijke tradities en cultuur. Het doel is een beter ontwikkelde gemeenschap achter te laten die zelfstandig kan functioneren.

Van de donaties die SKG ontvangt gaat minder dan 2% op aan kosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur van Stichting Kinderprojecten Guatemala zich inzet op basis van vrijwilligheid. Uw bijdrage komt dus vrijwel volledig ten goede aan de kinderen in Guatemala.

Lees hier meer over de projecten die wij op korte termijn ondersteunen en help ons deze projecten te realiseren.